Användarvillkor//Terms & Conditions

ANVÄNDARVILLKOR WWW.HELENABIEHL.COM

Genom att besöka helenabiehl.com godkänner du användarvillkoren enligt nedan

Du behöver vara 18 år eller äldre för att använda webbsidan.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

När du använder webbsidan godkänner du användarvillkoren och vår integritetspolicy (https://www.helenabiehl.com/pages/privacy-policy ) och intygar att du har tagit del av dem. Vi reserverar oss för rätten att ändra villkoren eller för att införandet av nya villkor kan komma att ske i kommande uppdateringar av webbsidan. I sådana fall kommer användarvillkoren att publiceras på denna sida. Genom att fortsätta att använda sidan efter att sådana villkor har ändrats, accepterar du de nya användarvillkoren.

FÖR NYTTJANDET AV WWW.HELENABIEHL.COM SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR:

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Webbplatsen HelenaBiehl.com samt underliggande domäner, utbildning, tjänster och produkter (digitala såväl som fysiska) ägs och drivs av Helena Biehl.

Begreppet ”webbsidan” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Helena Biehl.com. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

Webbsidan tillhandahåller information för utbildande (onlinebusiness, marketing, monetization, spiritualitet, astrologi) syfte. Webbsidan garanterar inga resultat efter fullgången kurs, produkt, coaching eller tjänst.

När du använder våra tjänster, produkter och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://www.helenabiehl.com/pages/privacy-policy ) styr relationen mellan dig och Helena Biehl i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av Helena Biehl.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till privatpersoner, företag, organisationer, kommunikatörer och anställda med uppdrag att utveckla verksamheten online.  Du måste vara minst 18 år gammal för att använda webbsidan.

Medlemskap hos webbsidan är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Du tecknar ditt medlemskap som företrädare för din verksamhet. Medlemskapet är personligt och du får en personlig användarprofil.

Medlemskapet är en prenumeration som löper enligt angivna erbjudandetider. Vissa av dem löper också utan bindningstid, där användaren själv kan avsluta när man vill. Vid avslutande av medlemskap upphör access till medlemssidor, portal och förmåner när pågående medlemsperiod löper ut.

Inbetald avgift återbetalas ej för digitala produkter. Tid för att ladda ned digital produkt efter köp, är begränsad till 1 år från inköpsdagen.

När du genomför ett köp hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen. Frågor kring användarvillkoren ska ställas till oss INNAN köpet. Vänligen maila till [email protected]

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi accepterar inte förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till rättsliga åtgärder.

Brott mot användarvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Medlemsavgiften är i detta fall förbrukad.

 

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska garantier. Vår plattform, tjänster  och produkter förmedlar information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som juridiska. Vänligen läs webbsidans förtydligande av ansvarsbegränsning nedan.

 

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom HelenaBiehl.coms kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är så kallade affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen, via den länk som du fått av oss, kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats, användandet av produkter som stipuleras enligt användarvillkoren på Helena Biehl.com och tvister som härrör från användning av webbplatsen, omfattas av lagarna i Sverige. Lagval/Behörig domstol är svensk domstol.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men HelenaBiehl.com ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor gällande användarvillkoren vänligen kontakta oss:

[email protected]

Användarvillkor för "Digitala Produkter- Kickstartsguide", Sociala Medier Content", "Motivations Reels", "Faceless Reels".

Genom att köpa och använda länkarna till mallarna i Canva för "Digitala Produkter-Kickstarts guide", "Sociala Medier Content", "Motivation Reels" samt "Faceless Reels" förbinder du dig att agera i linje med användarvillkoren nedan:

När du köper någon av ovan benämnda digitala produkter, får du rätt att:  

 • Redigera och anpassa mallarna efter ditt namn, varumärke och grafiska stil SAMT uppdatera med egen information.
 • Sälja den redigerade digitala produkten under nytt produktnamn med 100% förtjänst.

Du har INTE rätt att:

 • Ladda ned materialet som PDF och sälja vidare utan förändringar i produkten
 • Använda länkarna till mallarna för de digitala produkterna som GRATIS material (exempelvis freebie för att bygga maillista), som bonusmaterial i kurs/medlemskap eller i annat fall ge bort länkarna till mallarna utan betalning.
 • Hävda kreativa rättigheter eller varumärkesrätt
 • Sälja vidare med Master Resell Rights (MRR)
 • Sälja vidare oförändrat material med Private Label Rights (PLR)

Helena Biehl ansvarar inte för ansvarsfrågor som kan uppkomma när du säljer dina digitala produkter skapade med grund i dessa mallar. Du ansvarar själv för tvister eller frågeställningar som kan uppkomma som följd av att du skapar och säljer digitala produkter med mallarna.

Helena Biehl rekommenderar att du läser igenom användarvillkoren för Canva.com och håller dig uppdaterad om gällande plattformens licensvillkor.

Vissa länkar i produkterna är affiliatelänkar. Om du väljer att köpa via någon av länkarna innebär det att Helena Biehl kan få en kommission för ditt köp. Detta är utan extra kostnad för dig. 

Helena Biehl utger inga löften eller garantier om uppnådda intäkter eller försäljningsresultat. 

Helena Biehl kan med kort varsel ändra dessa användarvillkor, utan avisering. Det är ett gott råd att regelbundet återbesöka denna sida för att hålla dig uppdaterad gällande användarvillkoren.

I de fall då villkoren inte efterföljs har Helena Biehl rätt att med omedelbar verkan säga upp användarrätten till de digitala produkterna och vidta rättsliga åtgärder.

KONTAKT 

För frågor gällande dessa villkor, vänligen kontakta Helena Biehl på [email protected] 

Genom att köpa och använda de digitala produkterna, godkänner du dessa villkor och intygar att du har läst, förstått och accepterat användarvillkoren.

 

License Agreement for "The Passive Income Playbook"

TERMS AND CONDITIONS

By purchasing, accessing or using the digital product "The Passive Income Playbook", you agree to comply with and be bound by the License terms and conditions outlined below.

Upon purchasing the digital product "The Passive Income Playbook", you are granted a license to resell it AFTER editing it to fit your brand. You have the authority to modify, customize, rebrand, and sell the product within the confines of this agreement.

 You are NOT allowed to pass on re-sell rights or apply for Trademark or Copyright.

Helena Biehl does not guarantee specific earnings or results by using the product.

Some links in the product are affiliate links. It means that if you chose to purchase through those links, Helena Biehl might receive a commission. This is at no extra cost to you.

Liabilities

Helena Biehl holds no liability for issues arising from the use, sale, or distribution of the product. You assume full responsibility for any issues or disputes that may arise.

Alteration of Terms and License

Helena Biehl may alter these terms without prior notice. It is advised to monitor updates to the terms and conditions on a regular basis.

Governing law

These terms are governed by the laws of SWEDEN, and any disputes shall be exclusively adjudicated by the courts in Sweden.

Contact 

For questions or concerns regarding these terms, please contact Helena Biehl at [email protected]

By accessing or purchasing the Passive Income Playbook-product, you agree that you have comprehensively read, understood, and accepted these license terms and conditions.

Terms and Conditions INNER BLOOM

PLEASE READ THESE TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE PURCHASING INNER BLOOM

When selling Inner Bloom please ensure you include the below Distribution Rights & Terms & Conditions:

These Terms and Conditions ("Agreement") pertain to your utilization of the master resell rights giving you ACCESS ONLY to the Inner Bloom Academy, provided by Inner Bloom LLC ("we," "us," or "our").

By accessing or employing the Product, you are accepting the terms outlined in this Agreement. If you disagree with these conditions, kindly refrain from using the Product.

Purchase Terms & Refund Policy:

By agreeing to these Terms, you represent that you are at least the age of majority in your state, jurisdiction, or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence, and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site. Children under the age of 18 are prohibited from using the Site, Product and/or Service(s).

You may not use our Products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Site and/or Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You agree to not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of these Terms will result in an immediate termination of your Products and/or Services.

Due to the digital nature of our products, we do not offer refunds after purchase. 

Grant Of License:

We provide you with a non-exclusive, non-transferable license to utilize, modify, and sell the Product in adherence to the terms specified in this Agreement. This license is restricted to the duration of your ownership of the master resell rights to the Product.

Intellectual Property:

The Product, encompassing its content, design, logos, trademarks, and associated materials, is safeguarded by intellectual property laws and is the exclusive possession of Inner Bloom LLC or its licensors. Except for the master resell rights granted under this Agreement, you recognize that you possess no ownership rights of the Product. The Master Resell Rights Grants you permission to sell access to the Academy, not to sell it's content separately or add to your own offering.

You agree that you will not download any of the content or share with anyone outside of the Academy. The only content you are able to download are Ebooks. You can only resell them as your own if the Ebook states it comes with Master Resell Rights. If it does not state this, then you can not resell it.

Indemnification:

You consent to indemnify, defend, and exempt us from any claims, damages, liabilities, and expenses (including attorney's fees) emerging from or associated with your use of the Product, violation of any term in this Agreement, or infringement of any intellectual property or other rights of a third party.

Termination:

We uphold the right to terminate or suspend your license for Product use at any time without prior notice if we believe you have breached any provision of this Agreement. Upon termination, you must discontinue all use of the Product and eliminate any copies in your possession.

This Academy was a Wellbeing Academy first, the MRR came second so anything that will compromise Inner Bloom will be reviewed and removed if we deem this necessary. 

Amendments:

We retain the right to modify or update this Agreement at any time. Any alterations become effective immediately upon posting the revised Agreement on our website. Your continued Product use following any changes indicates your acceptance of such modifications.

Entire Agreement:

This Agreement serves as the comprehensive understanding between you and Inner Bloom LLC regarding Product use, superseding any prior agreements, whether written or oral.

Changes to Terms and Conditions:

We reserve the right to update or modify these terms and conditions at any time without prior notice but agree that they will be dated and previous conditions archived for reference. Your continued use of the Product after any changes indicates your acceptance of such modifications. It is your responsibility to regularly review these terms and conditions.

Inner Bloom's Disclaimer:

Master Resell Rights grants you access to the academy, any video content is not downloadable. There are ebooks that are downloadable for your own self development, these are not to be sold as your own. 

Any ebooks with Master Resell Rights are only within the Digital Marketing section and will state that they can be sold as your own.

IMPORTANT T & C's & Distributions Rights:

 • Inner Bloom must be marketed & listed for no less than $99 USD (this moves to $222 USD Dollars on 1st April) It CANNOT be offered for FREE. When converting to your local currency use $222 into a currency converter to get your minimum retail price.

 • You may not list it in your StanStore or other selling platform for less than $99 USD, or offer a coupon code for people to purchase it for less than $99 USD at checkout. (this moves to $222 on 1st April.) 

 • You may NOT offer a promo in the form of a gift card, cash or other reimbursement method back. 

 • You can add your own digital products, 1-on-1 calls as bonuses to show your personal value & personality!

 • You CANNOT offer the product as a FREE bonus to another product you are selling. However, you can offer other bonuses to this product when selling. You can add the product into your product bundle or package and sell for a higher price but Inner Bloom must not be offered for FREE and must equal it's minimum value of $99 ($222 on the 1st of April) example you have a product for $100 & want to add Inner Bloom into the package the minimum retail would be $199 at it's $99 retail or $322 when the price moves.

 • Inner Bloom CANNOT be added to a paid membership site

 • You CANNOT sell the product on auction sites such as eBay.com 

 • You CANNOT use nor sell this product in a dime sale event, under any circumstances at all.

 • Videos CANNOT be Modified in ANY WAY or uploaded on other hosts. 

 • Discounts can be applied but the price cannot fall below the minimum retail of $99 ($222 1st of April 2024) which means your retail would have to be higher than the discount price $99 soon to be $222.

This helps protect and serve our whole community & keeps value & integrity of the Academy. 

Thank you so much for your help in making sure these terms are kept so we can keep this course & space based on integrity, value & character. 

Terms dated 23rd March 2024.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.