Användarvillkor//Terms & Conditions

ANVÄNDARVILLKOR WWW.HELENABIEHL.COM

Genom att besöka helenabiehl.com godkänner du användarvillkoren enligt nedan

Du behöver vara 18 år eller äldre för att använda webbsidan.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

När du använder webbsidan godkänner du användarvillkoren och vår integritetspolicy (https://www.helenabiehl.com/pages/privacy-policy ) och intygar att du har tagit del av dem. Vi reserverar oss för rätten att ändra villkoren eller för att införandet av nya villkor kan komma att ske i kommande uppdateringar av webbsidan. I sådana fall kommer användarvillkoren att publiceras på denna sida. Genom att fortsätta att använda sidan efter att sådana villkor har ändrats, accepterar du de nya användarvillkoren.

FÖR NYTTJANDET AV WWW.HELENABIEHL.COM SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR:

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Webbplatsen HelenaBiehl.com samt underliggande domäner, utbildning, tjänster och produkter (digitala såväl som fysiska) ägs och drivs av Helena Biehl.

Begreppet ”webbsidan” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Helena Biehl.com. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

Webbsidan tillhandahåller information för utbildande (onlinebusiness, marketing, monetization, spiritualitet, astrologi) syfte. Webbsidan garanterar inga resultat efter fullgången kurs, produkt, coaching eller tjänst.

När du använder våra tjänster, produkter och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://www.helenabiehl.com/pages/privacy-policy ) styr relationen mellan dig och Helena Biehl i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av Helena Biehl.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till privatpersoner, företag, organisationer, kommunikatörer och anställda med uppdrag att utveckla verksamheten online.  Du måste vara minst 18 år gammal för att använda webbsidan.

Medlemskap hos webbsidan är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Du tecknar ditt medlemskap som företrädare för din verksamhet. Medlemskapet är personligt och du får en personlig användarprofil.

Medlemskapet är en prenumeration som löper enligt angivna erbjudandetider. Vissa av dem löper också utan bindningstid, där användaren själv kan avsluta när man vill. Vid avslutande av medlemskap upphör access till medlemssidor, portal och förmåner när pågående medlemsperiod löper ut.

Inbetald avgift återbetalas ej för digitala produkter. Tid för att ladda ned digital produkt efter köp, är begränsad till 1 år från inköpsdagen.

När du genomför ett köp hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen. Frågor kring användarvillkoren ska ställas till oss INNAN köpet. Vänligen maila till [email protected]

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi accepterar inte förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till rättsliga åtgärder.

Brott mot användarvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Medlemsavgiften är i detta fall förbrukad.

 

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska garantier. Vår plattform, tjänster  och produkter förmedlar information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som juridiska. Vänligen läs webbsidans förtydligande av ansvarsbegränsning nedan.

 

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom HelenaBiehl.coms kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är så kallade affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen, via den länk som du fått av oss, kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men HelenaBiehl.com ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor gällande användarvillkoren vänligen kontakta oss:

[email protected]

License Agreement for "The Passive Income Playbook"

TERMS AND CONDITIONS

By purchasing, accessing or using the digital product "The Passive Income Playbook", you agree to comply with and be bound by the License terms and conditions outlined below.

Upon purchasing the digital product "The Passive Income Playbook", you are granted a license to resell it. You have the authority to modify, customize, rebrand, and sell the product within the confines of this agreement.

 You are granted the right to use it in physical products, use as free or paid content, use in courses or memberships or use as a bonus. You have the right to claim ownership of the product. 

You are only granted the right to re-sell the product in the format of a PDF to end-users.

You are NOT allowed to pass on re-sell rights or apply for Trademark or Copyright.

Helena Biehl does not guarantee specific earnings or results by using the product.

Some links in the product are affiliate links. It means that if you chose to purchase through those links, Helena Biehl might receive a commission. This is at no extra cost to you.

Liabilities

Helena Biehl holds no liability for issues arising from the use, sale, or distribution of the product. You assume full responsibility for any issues or disputes that may arise.

Alteration of Terms and License

Helena Biehl may alter these terms without prior notice. It is advised to monitor updates to the terms and conditions on a regular basis.

Governing law

These terms are governed by the laws of SWEDEN, and any disputes shall be exclusively adjudicated by the courts in Sweden.

Contact 

For questions or concerns regarding these terms, please contact Helena Biehl at [email protected]

By accessing or purchasing the Passive Income Playbook-product, you agree that you have comprehensively read, understood, and accepted these license terms and conditions.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.